ING Commercial Banking

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky je divíziou korporátneho bankovníctva ING Bank N.V., ktorá je súčasťou ING Groep N.V.. V oblasti firemného a inštitucionálneho bankovníctva pôsobí pod označením ING Commercial Banking.

ING Commercial Banking poskytuje na Slovensku služby medzinárodným a veľkým domácim spoločnostiam, finančným inštitúciám, investičným spoločnostiam, pobočkám alebo spoločným podnikom zahraničných spoločností a verejnému sektoru. Spájame znalosti slovenského trhu s kapacitami globálnej finančnej inštitúcie a ponúkame širokú škálu produktov a služieb.

 

ING Commercial Banking v nových priestoroch

Vážený obchodný partner,

touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o presťahovaní pobočky ING Bank N.V.
Od 3. augusta 2015 bude ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky svoju činnosť vykonávať
v nových priestoroch, ktoré sa nachádzajú v Eurovea Central 3 budove na ulici Pribinova 10
v Bratislave. Po viac ako 12 rokoch tak naša pobočka mení svoje pôvodné priestory na Jesenského ulici 4/C.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné skutočnosti, ktoré so sťahovaním pobočky súvisia:

• Sídlo pobočky a fakturačná adresa zostávajú zatiaľ nezmenené, t.j. Jesenskeho 4/C. Predpokladaná zmena sídla nastane k 1. októbru 2015 (o termíne zmeny sídla Vás budeme vopred informovať).

• Na osobné doručenie platobných príkazov a iných dokumentov môžete od 3. augusta využiť našu novú recepciu na 3. poschodí v budove Eurovea Central 3.

• Sťahovanie nemá vplyv na e-mailové adresy, telefónne ani faxové čísla banky. Všetky kontaktné údaje našich zamestnancov zostávajú nezmenené.

Tešíme sa na naše nove priestory, v ktorých Vás radi privítame na osobných stretnutiach.

 


Kontakt

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Bratislava

registered/invoicing address:
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava

visiting address:
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10/B
811 09 Bratislava
Slovakia


Produkty a služby

Financovanie (0)

Podnikové financovanie a poradenstvo

Najdôležitejšou obchodnou aktivitou ING Bank sú vzťahy s podnikovou klientelou.

Viac informácií

Obchodné financovanie

Pokiaľ potrebuje podnik pokryť exportno-importné riziká, alebo potrebuje nájsť vhodný produkt na optimalizáciu prevádzkového kapitálu, nezaobíde sa bez banky s globálnym pokrytím a lokálnym know–how.

Viac informácií

Riadenie aktív a rizík (0)

Finančné trhy

ING Bank v konkurencii bánk pôsobiacich na Slovensku patrí popredné miesto čo sa týka podielu na celkových zobchodovaných objemoch na devízovom a peňažnom trhu.

Viac informácií

Riadenie prevádzkových potrieb (0)

Systém internetového bankovníctva (ING Online)

ING Online zabezpečuje realizáciu prevodu peňažných prostriedkov elektronickou cestou bez použitia písomných dokumentov.

Viac informácií

Konsolidácia zostatkov (Cash Pooling)

Počas niekoľkých rokov od zavedenia prvého systému Cash Pooling ING Bank získala značné skúsenosti s poskytovaním tohto produktu pri zohľadňovaní domácich podmienok a platnej právnej úpravy.

Viac informácií

ING Firemné karty

ING Bank ponúka Vašej spoločnosti riešenie v oblasti platobných kariet, tzv. ING Firemné karty, vydávané priamo zahraničnou bankou ING Bank N.V., Amsterdam. ING Firemné karty sa používajú pre obchodné účely.

Viac informácií

Zber a preprava hotovosti prostredníctvom bezpečnostnej spoločnosti

V spolupráci s vybranými bezpečnostnými spoločnosťami ING Bank poskytuje svojim klientom zber hotovosti s pôsobnosťou na celom Slovensku.

Viac informácií

Platby v hotovosti cez Slovenskú poštu

Na základe zmluvy so Slovenskou poštou š.p. može ING Bank ponúknuť svojim klientom spracovanie platieb v hotovosti v prospech účtu klienta v ING Bank, z ktoréhokoľvek pracoviska pošty prostredníctvom poštového peňažného poukazu typ "U" (PPP-U).

Viac informácií